M. K. Čiurlionio fondo svarba mūsų jaunimui

Kartais labai sunku jaunimą paskatinti pradėti domėtis įvairia menine veikla. Retai be tėvų paskatinimo vaikai savanoriškai stoja į muzikos ar dailės mokyklas. Jiems trūksta motyvacijos. Mažųjų miestelių jaunimas net ir norėdamas dažniausiai negali stoti į muzikos, meno mokyklas. Tiesiog tokių mokyklų nėra, todėl vaikams tenka važinėti į didesnius miestus, kuriuose jiems sudarytos tinkamos sąlygos meniškai tobulėti.

Čiurlionio fondasNe itin senai pozityvo portalas „Sart Up Monthly“ paskelbė gana įdomų straipsnį apie Mikalojaus Konstantino Čiurlionio fondą, jo veiklą bei pasiekimus:

Jau antrą dešimtą aktyvios veiklos skaičiuojantis M. K. Čiurlionio fondas rūpinasi mūsų kūrybingu jaunimu. Didžiausią dėmesį skiriant vaikų ir moksleivių kultūrinės edukacijos tenkinimui švietimo sistemoje, jaunajai kartai suteikiamos puikios sąlygos pradėti savo, kaip menininko karjerą nuo mažų dienų.

Ne paslaptis, kad instrumentai bei kitos kūrybai reikalingos sąlygos kainuoja nemažus pinigus ir maži Lietuvos miesteliai dažniausiai neturi galimybių savarankiškai ugdyti jaunųjų talentų. Taip pat šiomis dienomis mažuose miesteliuose silpsta formalusis ir neformalusis meninis ugdymas, menininkų sąjungų, aukštųjų mokyklų, tarptautinių organizacijų ar net miestų bendradarbiavimas. Todėl M. K. Čiurlionio fondas yra tikras “gelbėjimosi ratas” beblėstantiems jauniesiems Lietuvos talentams. Jis suteikia didelę pagalbą mūsų jaunimui pradėti savo meninę karjerą ir garsinti Lietuvos vardą.

Taigi, M. K. Čiurlionio fondas gali būti puikus startas mūsų kūrybingam jaunimui, gyvenančiam mažuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose.

Minėtasis straipsnis tik dar kartą įrodo M. K. Čiurlionio fondo svarbą bei reikšmę mūsų jaunimui. Tai gelbėjimosi ratas mūsų jaunajai bei kūrybingai kartai.

578
Ačiū!
Klaida!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *